FORSIKRING

03_Go ServiceNår GoService.dk transporterer dit indbo er dette forsikret i henhold til forsikringsloven.

Vi følger de almindelige branchevilkår. Du kan  læse  om disse  på DMF’s brancheforeningens hjemmeside.

Hertil et lille udpluk af de vigtigste punkter i forsikringsvilkårene, som er væsentlige at huske:

  • Alle spejle, glas, malerier, Lamper og lignende skal være pakket ind i bobleplast eller tilsvarende.
  • Fladskærms tv og tilsvarende produkter skal være pakket ind i originalemballage.
  • Hvis du har valgt en flyttepris med  fuld forsikring, skal vi have stået for nedpakning og udpakning af materialet.
  • Du må ikke have noget udestående hos os, for at vi kan sende en anmeldelse videre til forsikringselskabet. Dvs. det fulde beløb for din flytning skal være os i hænde, selvom der er sket en skade.
  • Såfremt vi kommer frem til, at en beskadiget genstand skal erstattes, afhenter vi genstanden hos kunden og erstatter den gennem forsikringen, som kan tage op til en måned. 

GoService.dk bærer ansvar som fragtfører.
GoService.dk er dog kun ansvarligt for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos GoService.dk eller det af dette antagne mandskab. GoService.dk er således ikke ansvarligt for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffen­hed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt fore­kommer under flytning. Eller at det antagne mandskab tager forbehold, såsom siger, det er på eget ansvar).

GoService.dk bærer ikke ansvaret for bortkomst eller skade vedrørende flytning/transport af tobak, vin, spiritus, glas og spejle, samt på alle former for elektrisk og elektronisk udstyr.

GoService.dk er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

GoService.dk’s erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes.
GoService.dk erstatter ikke møbler der ikke er skilt ad og fri for skruer/hængsler.

Genstande der er skadet under flytning hvor kunden selv har hjulpet med at bære dækkes ikke.

Eventuelle skader på effekter SKAL anmeldes senest 48 timer efter endt flytning.

Alle anmeldelser af skader skal ske via følgende form:

OBS: hvis den indsendte form er i strid med vores generelle vilkår (nævnt ovenfor på denne side) tages den indsendte ikke i betragtning og bliver kasseret.

Udfyld formen for at anmelde en skade
Eks. et spejl
Vælg GoService ApS KUN hvis firmaet har været hyret til at udføre nedpakning af indboet.
Af Hvem, hvor og hvornår?
Eks.: et bord
Eller bevis på genstandens værdi
Denne skal kunne dokumenteres.
Beskriv hvor du har indboforsikring og din forsikringsforhold.
reCAPTCHA is required.